Пресс-релиз к проекту решения районного маслихата «О внесении изменений и дополнений в решение маслихата

Пресс-релиз

к проекту решения районного маслихата

«О внесении изменений и дополнений в решение маслихата

от 27 декабря 2018 года № 241 «О бюджетах сельских округов, поселка Тобол Тарановского района на 2019-2021 годы»

Проект решения районного маслихата «О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 27 декабря 2018 года № 241 «О бюджетах сельских округов, поселка Тобол Тарановского района на 2019-2021 годы» разработан в соответствии со статьями 104, 106, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года.

Проект решения определяет объемы доходов, поступления трансфертов, затрат, чистого бюджетного кредитования, сальдо по операциям с финансовыми активами, дефицита (профицита), финансирования дефицита (использования профицита) бюджета.

Принятие проекта решения не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.

Проект решения размещен на портале «Электронного Правительства» в разделе открытые НПА https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2060729

«Мәслихаттың 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 241

«Таран ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»

аудандық мәслихаты шешім жобасына баспасөз-релизі

2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 104, 106, 109-1-бабыларына сәйкес «Мәслихаттың 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 241 «Таран ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» аудандық мәслихаты шешімінің жобасы дайындалды.

Шешім жобасы кірістердің, трансферттер түсімдерінің, шығындардың, таза бюджеттік кредиттеудің, қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдоның, бюджет тапшылығының (профицитінің), тапшылығын қаржыландырудың (профицитін пайдаланудың) көлемі анықтайды.

Шешімнің жобасын қабылдау әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық теріс салдарға әсер соқтырмайды.

Шешімнің жобасы «Электрондық үкімет» порталының ашық НҚА бөлімінде орналастырылды. https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2060729


 
Яндекс.Метрика
Курс валют в Казахстане